Home Afvalmanagement voor uw bedrijf Afval gezocht & aangeboden Nieuwsbrief
Producten en diensten Afvalpreventie in uw bedrijf Meldt uw bedrijf gratis aan! Wij over ons

 

Verplichting en richtlijnen afvalscheiding Terug naar afvalmanagement
Verplicht gescheiden afval inzameling geldt voor gevaarlijk afval, papier en karton en elektrische en elektronische apparatuur. Voor andere afvalstoffen gelden richtlijnen bij bepaalde hoeveelheden per week van een soort afval (zie onderstaande tabel). Het is dus mogelijk dat ook bij kleinere hoeveelheden verplichting tot gescheiden afvalinzameling wordt opgelegd, omdat bijvoorbeeld het afval op één punt vrij komt en eenvoudig is te scheiden. Het kan voorkomen dat bij grotere hoeveelheden er geen verplichting is, omdat de bedrijfsinpanning niet redelijk is. De bedirjfsinspanning wordt niet redelijk geacht als de kosten voor het gescheiden inzamelen en afvoeren van een bepaalde afvalsoort 45 euro per ton hoger zijn dan het integraal inzamelen en afvoeren van gemengd bedrijfsadfval. Op de website van Infomil kunt u de meer informatie vinden over de richtlijnen voor het scheiden van afval.
Minimale hoeveelheden aan soort afval waarvoor de richtlijn geldt (zie ook Infomil)
Afvalsoort Minimale bruikbare hoeveelheid in restafval per week
Folie o kg
EPS (piepschuim) 1 rolcontainer van 240 liter (ca. 3 kg)
Plastic bekers ca. 500 bekertjes
Overige kunststoffen 25 kg
Autobanden 5 banden
GFT/Swill 200 kg
Groenafval 200 kg
Houten pallets 2 pallets (ca. 40 kg)
Overig houtafval 40 kg
Glazen verpakkingen Rolcontainer van 240 liter half gevuld (ca. 30 kg)
Metalen 40 kg
Steenachtig materiaal o kg, bij incidentele hoeveelheden 1 kubieke meter
Textiel 40 kg
Glas- en steenwol 25 kg
Overig afval: bedrijfs- of processpecifiek Hangt van situatie af. Bespreek desnoods met milieuambtenaar in uw gemeente.