Home Afvalmanagement voor uw bedrijf Afval gezocht & aangeboden Nieuwsbrief
Producten en diensten Afvalpreventie in uw bedrijf Meldt uw bedrijf gratis aan! Wij over ons

 

Nieuwsbrief mei 2009

Terug

Naar startpagina

In deze nieuwsbrief:

1. Recycling tegen de crisis

2. Vetten tegen olie

3. Stoffig afval aan te pakken?

4. Computers in Oost-Turkije

5. Is gips recyclebaar?

 

 

 

1. Recycling tegen de crisis

Volgens de Europese Commissie levert recycling vijf tot zeven maal meer werkplekken op dan verbranden en tien maal meer dan storten. Dankzij recycling kunnen we volgens de Europese Commissie spaarzamer omgaan met natuurlijke hulpbronnen. Ook worden we minder afhankelijk van importen van grondstoffen uit het buitenland. Recycling biedt hiermee niet alleen een milieuvoordeel ten opzichte van verbranden en storten, maar dient zo ook een politiek-economisch voordeel, aldus Euwid (zie onderaan deze pagina van Uitvoering Afvalbeheer)

http://www.senternovem.nl/uitvoeringafvalbeheer/nieuws/internationaal_nieuws/2009/internationale_ontwikkelingen__januarifebruari_2009.asp

 

2. Vetten tegen olie

Bio-D is een van de bedrijven die vetten van huishoudens en kleine bedrijven (kantines, restaurants) inzamelt ten behoeve van de productie van biodiesel, een klimaatneutraal alternatief voor dieselmotoren. Nu zal biodiesel niet alle diesel in Nederland kunnen vervangen, maar zal het wel een beetje de druk van de dieselprijzen afnemen. Bovendien wordt Nederland weer een beetje minder afhankelijk van olieleveringen. Verder wordt de gemeente ontlast op de kosten van vuilverbranding en het ontstoppen van het riool. Bio-D heeft (voorlopig) inzamelbakken geplaatst in de omgeving van Wageningen. Nu maar hopen dat dit initiatief zich als een olievlek uitbreidt.

http://www.bio-d.nl/consumenten/biod.htm

 

3. Stoffig afval aan te pakken?

Stoffig afval als filterstof en zaagsel van hout, textiel en plastics vormen altijd een probleem in het bedrijf. Handeling geeft vaak troep. Het moet in tonnen of big-bags worden afgehaald. Het Duitse bedrijf pellet-mill.de levert kleine en laag geprijsde persen om stof en ander fijn materiaal in pellets te persen. Pellets zijn makkelijk en schoon op en over te slaan voor recycling of direct naar de afvalcontainer.

www.pellet-mill.de

 

4. Computers in Oost-Turkije

Wat kan uw oude computer en dito beeldscherm nog betekenen, zelfs als de in deze crisis zijn afgeschreven? Ze kunnen kinderen in Oost-Turkije een betere start geven. Alhoewel deze regio al aardig een beetje meekomt, zelfs met de huidige tegenwind, blijft het een belangrijke zaak de kinderen daar extra te ondersteunen. Satranē (spreek uit als satrantsj) is een stichting met als doel de mogelijkheden van kinderen met weinig kansen in die regio te vergroten. Satranē betekent schaakspel in het Turks. Dat geeft gelijk aan wat het doel is van Satranē: kinderen spelenderwijs voorbereiden op hun toekomst. Satranē zamelt actief computers en toebehoren in de regio Rotterdam. www.satranc.nl

 

5. Is gips recyclebaar?

Iedereen kent het. Gipspoeder van de bouwmarkt vermengen met water en het wordt hard als cement. Hoe kan gips dan weer gerecycled worden? Als een puingranulaat?

Als gips met water in aanraking komt vormt het een hydraat, een verbinding op basis van watermoleculen. Het wordt dan hard en is als gipsplaat of gipsafgietsel te gebruiken. Door gehard gips te branden, verdwijnen de watermoleculen weer en wordt het gevormde hydraat afgebroken. Wat overblijft, is gipspoeder de weer kan worden gebruikt door er water bij te doen. Zo is gips door te branden eigenlijk eindeloos recyclebaar. Hieronder wordt het proces voor de chemische die-hards verder toegelicht. Op afvalmanager vindt u onder “gips” de bedrijven Insulinde en Gips Recycling Nederland die het eindeloze gebruik van gips mogelijk maken door hun inzamelingswerk.

 

LEVENSCYCLUS VAN GIPS

Productie van hemihydraat en anhydraat: de grondstof voor gips.

Ruw gips is de grondstof voor hemihydraat of anhydraat. Ruw gips wordt door mijnbouw gewonnen als dihydraat (CaSO4 * 2H2O). Door het in een draaitrommeloven te verhitten wordt hemihydraat (CaSO4 * ½ H2O) of anhydraat (CaSO4) gevormd. Dit proces wordt calcineren genoemd. Bij het calcineren wordt het kristalwater uit het dihydraat voor driekwart gedeelte of geheel verwijderd waardoor dus respectievelijk hemihydraat of anhydraat wordt gevormd. Wordt hemihydraat onder druk in een vochtige omgeving gemaakt, dan ontstaat er een homogene kristalstructuur. Dit hemihydraat wordt alfa-hemihydraat genoemd. Wordt het hemihydraat onder atmosferische druk gevormd waarbij het kristalwater als stoom verdwijnt, dan ontstaan er een gefragmenteerde kristalstructuur; het zogenaamde beta-hemihydraat. Beide soorten hemihydraten en het anhydraat hebben verschillende eigenschappen en worden daarom voor verschillende toepassingen gebruikt.

 

Gips-produkten uit hemihydraat en anhydraat

De beide soorten hemihydraat en anhydraat zijn halffabricaten Met deze halffabricaten worden gipsproducten gevormd in elke gewenste vorm, bijvoorbeeld een tandmal (ten behoeve van de tandheelkunde) of gipsplaten. Door aan hemihydraat of anhydraat water toe te voegen wordt een suspensie gevormd. In dit witte modderachtige mengsel van hemihydraat of anhydraat en water wordt het water als kristalwater opgenomen door het hemihydraat of anhydraat. Dit is het omgekeerde proces van calcineren. Bij het opnemen van het water als kristalwater worden langzaam dihydraatkristallen gevormd. Als deze kristallen volgroeid zijn, is het materiaal hard geworden. Het gevormde materiaal bestaat dus volledig uit dihydraat, zoals het ruwe gips uit de mijnbouw, maar nu in een gewenste vorm. Als in een bouwfase of een sloopfase het gips als afval vrijkomt, kan het net als het ruwe gips weer in een draaitrommeloven omgezet worden tot hemihydraat of anhydraat.

 

Het ontdoen van gips-produkten

Nadat gipsprodukten overbodig zijn geworden kunnen ze, net als ruw gips, weer gecalcineerd worden tot hemihydraat en anhydraat, de halffabricaten waarmee weer nieuwe gips-produkten gemaakt kunnen worden. Ongeacht of het oude gipsproduct uit hemihydraat of anhydraat gemaakt is, kan door calcinatie elke gewenste grondstof voor gips, dus hemihydraat of anhydraat, verkregen worden. Gips kan dus, net als bijvoorbeeld glas, eindeloos gerecycled worden. Dit is schematisch in de onderstaande figuur weergegeven.

Recycling van gips spaart grondstof en voorkomt storten