Afval en een laddertje? terug

Hoe je het beste met afval kunt omgaan wordt uitgelegd met een ladder. De Ladder van Lansink. Ad Lansink is een Nederlandse politicus die het idee van een ladder heeft bedacht, om het nadenken over afval makkelijker te maken. Hoe hoger op de ladder, hoe beter met afval wordt omgegaan. Lager op de ladder is een minder goede manier om met afval om te gaan.

Preventie: Preventie betekent "voorkomen". De beste manier om met afval om te gaan, is door er voor te zorgen dat er geen afval komt. Lees hier verder.....
Hergebruik: Door spullen nog een keer te gebruiken, in plaats van het gelijk weg te gooien, krijg je minder afval. Lees hier verder.....
Recycling: Als afval wordt gerecycled, betekent dat het materiaal waaruit het afval is gemaakt, nog een keer wordt gebruikt. Een mooi voorbeeld is papier. Van oud papier maakt de papierfabriek weer nieuw papier. Lees hier verder hoe je hier met je school aan recycling kunt werken.
Brandstof: Sommige soorten afval kun je als een brandstof gebruiken. Brandstoffen uit afval worden door grote fabrieken gemaakt, door ze uit het afval te halen. Door deze brandstoffen te gebruiken sparen we kolen of aardgas uit. Lees hier verder.....
Verbranden: Als afval wordt verbrand, blijft er alleen as over. In grote fabrieken die afval verbranden, wordt ook nog een beetje stroom gemaakt. Lees hier verder.....
Storten: Als men niks meer met het afval kan, wordt het op een stortplaats gegooid. Op de stortplaats gebeuren echter meer dingen. Lees hier verder....